Su, Yaşam ve Medeniyet temalı Resim Yarışması (SONUÇLANDI)

Su, Yaşam ve Medeniyet temalı Resim Yarışması, Cumhuriyet Üniversitesi Vakfır Okulları Özel Mahir Sevim ÖZDUMAN İlkokulu tarafından düzenleniyor.

KONU VE AMAÇ:

Yarışmanın konusu “Su, Yaşam, Medeniyet” temalı resim yarışmasıdır. Dünya’ da ki küresel ısınma ve su kaybına dikkat çekme. Suyun doğaya, insanlara ve hayvanlara olan faydası üzerinde farkındalık oluşturma. Susuz kalan dünyanın zorlukları hakkında öngörüde bulunabilme.

YARIŞMA KOŞULLARI:

 1. Yarışmaya Türkiye geneli ilköğretim kademesinden 1,2,3,4.sınıf öğrencileri katılabileceklerdir.
 2. Resimler 35*50 cm ölçüsünde olmalıdır.
 3. Çalışma, beyaz resim kağıdı üzerine yapılmış olup. Sayfanın arka kısmında yarışmacı rumuzu yer alacaktır. Çalışma, paspartusuz biçimde teslim edilecektir.
 4. Ekteki Katılım formunun eksiksiz olarak doldurulup ıslak imzayla imzalayıp bir zarfa konacak ve zarf kapatıldıktan sonra üzerine en az 4 (dört), en çok 8 (sekiz) karakterden (harftenlrakamdan) oluşan rumun yazılacaktır. Aynı rumuz, çalışmanın arka yüzünde de yer alacaktır.
 5. Her katılımcı yarışmaya bir resimle katılabilir.
 6. Resimler özgün olmalı ve yardım alınmadan yapılmalıdır.
 7. Yarışmaya seçici kurul üyeleri ve onların birinci derece yakınları katılamaz.
 8. Gönderilen her resmin rehberlik yapan bir sorumlu öğretmeni olmalıdır.
 9. Katılımcı, resim kağıdına istediği tarzda boya ile (kara kalem, pastel, sulu boya, kuru boya, guaj boya v.b) çalışabilir.
 10. Katılımcılar isterlerse resimlerini geri alabileceklerdir.
 11. Resmin üzerinde katılımcıya ait isim, imza veya ayırıcı bir işaret bulunamaz. Bu tip ayrıştırıcı unsur bulunduran çalışmalar yarışma dışı bırakılır.
 12. Kopya olduğu anlaşılan eserler seçici kurul tarafından değerlendirilmeye alınmayacaktır. Yarışmanın sonucunda seçici kurul herhangi bir eseri, herhangi bir ödüle layık görebileceği gibi eserin bu yarışmadan önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı, başka bir yarışmaya katıldığını veya yarışma sonucunun ilan edildiği tarihten önce yayınlandığını veya eserin başkasına ait olduğunun ortaya çıkması durumunda, verilen ödül iptal edilecek ve yarışma için yapılmış tüm giderler ilgiliden alınacaktır. Eğer kişiye ödülü verilmiş ise, ödülü derhal iade etmesi Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılar bakımından, hiçbir anlamda talep hakkı doğurmaz.
 13. Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları, katılımcılarm eserleri ile ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
 14. Yarışma sonunda birinci seçilen “Su, Yaşam, Medeniyet” adlı eser olarak belirlenecek ve dereceye giren diğer eserler ile birlikte herhangi bir süre sınırlanması olmaksızın etkinlikle ilgili olarak oluşturulacak her türlü basılı ve görsel materyal üzerinde sahiplerinin izinleri alınarak kullanılacak, gerektiğinde sergilenecek veya ileride bir katalog olarak basilabilecektir.
 15. “Su, Yaşam, Medeniyet” adlı resim yarışmasma katılan eserlerin hasılı veya görsel materyaller üzerinde kullanılması, sergilenmesi veya albüm oluşturulması sağlanacaktır.
 16. Yarışmacılar, gönderecekleri resim için belirtilen ödül dışında, herhangi bir ödül veya ücret kesinlikle talep edemez, yaptıkları başvurunun ardından yarışmadan çekilemezler. Yarışmaya katılanlar, yarışma şartlarını ve seçici kurul kararlarının tamamını kabul etmiş sayılırlar.
 17. Seçici kurulca ilköğretim kademelerinden sadece birer adet resim eseri birinci seçilecektir.
 18. SON BAŞVURU:Yarışmaya son katılım: 15/03/2019 Cuma günü mesai bitimine kadardır.ÇALIŞMALARIN GÖNDERILMESI:
  • Resimler, katılım formu ile beraber hasar görmeyecek şekilde paketlenip 15/03/2019 Cuma günü mesai bitimine kadar aşağıdaki adrese şahsen veya iadeli taahhütlü olarak posta veya kargo ile teslim edilecektir.
  • Çalışmaların her türlü kargo veya posta gönderi ücretleri gönderene aittir. Karşı ödemeli gönderilen kargolar kabul edilmeyecektir.
  • Yarışma sekretaryası Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları Özel Mahir Sevim 15ZDUMAN İlkokulunca yapılacaktır.

  ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDIRILMESI:

  • Gönderilen resimler rumuzlarıyla beraber oluşturulan seçici kurula sunulacaktır. Seçici kurul üyelerinin verdiği puanlar, her bir eser için, ayrı ayrı toplanıp aritmetik ortalaması alınarak o eserin puanını oluşturacaktır. Böylece en yüksek puana sahip eser yarışmayı kazanacaktır.
  • Eserler, seçici kurul tarafından yaratıcılık, özgünlük, uygulamadaki başarı, konuya uygunluk kriterleri üzerinden değerlendirilecektir.

  SONUÇLARIN AÇIKLANMASI:

  • Yarışma sonuçları son başvuru tarihinden sonra seçici kurulun toplanmasının ardından 15 (onbeş) iş günü içinde Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden açıklanacaktır.

  ÖDÜLLER, DAĞITIM TÖRENI ve ESERLERIN SERGİLENMESİ:

  1.Birincilik Ödülü : Tablet 2.İkincilik Ödülü : Drone 3.Üçüncülük Ödülü: Akıl oyunu

  Danışman öğretmen ödülleri

  1.Birincilik Ödülü : 500 TL. değerinde Özlem Kırtasiye hediye çeki. 2.İkincilik Ödülü : 250 TL. değerinde Özlem Kırtasiye hediye çeki. 3.Üçüncülük Ödülü : 150 TL. değerinde Özlem Kırtasiye hediye çeki

ÖDÜL DAĞITIM TÖRENI VE ESERLERIN SERGİLENMESİ:

 1. En geç 15/03/2019 Cuma günü teslim edilen resimlerin değerlendirilmesi 21 Mart 2019 Perşembe günü tamamlanacaktır.
 2. Ödül töreni ve resimlerin sergilenmesi 25 Mart 2019 Pazartesi tarihinde okulumuz fuaye alanında sergilenecektir.
 3. Yarışmaya katılan her öğrenciye, Katılım Belgesi
 4. Sergi açılışı ve ikramlar ile devam edecektir.
 5. Sergi 30 Mart 2019 tarihine kadar açık kalacaktır.
 6. CÜ Vakfı Okulları, hava muhalefeti veya başka sebeplerle sergi mekâmnı değiştirme hakkını sakli tutar.
 7. Ödül töreni ve sergi açılışına yarışmaya katılan tüm okulların yönetici, öğretmen, öğrenci ve aileleri

SEÇICI. KURUL:

* Seçici kurul, Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları başkanlığında belirlediği üyelerden oluşturulacaktır.

YARIŞMA TAKVIMI:

Son Teslim                                 : 15/03/2019

Sonuçların ilan Edilmesi          : 21/03/2019

YARISMAYI YAPAN KURUM:

ADI                 : CUMHURIYET ÜNIVERSITESI VAKFI OKULLARI

ADRES           : Cumhuriyet Üniversitesi Yerleşkesi 58000 Sivas

TEL                 : (0346) 219 17 09 /10

YARIŞMA DANIŞMAN ÖĞRETMENI: Zülal EPİK EMAİL: zulalepik58ggmail.com

YARIŞMAYA KATMANLAR, YUKARIDAKİ ŞARTLARIN TAMAMINI KABUL VE TAAHHÜT ETMIŞ SAYILIRLAR.

Şartname: 18175738_2096

1 views

Leave a Comment