Evde Bilim Yarışması

EVDE BİLİM Yarışması,

Bir EV OKULU DERNEĞİ faaliyetidir.

EVDE BİLİM yarışması Türk Milli Eğitim Sisteminin genel amaçları doğrultusunda Her Yerde Eğitim ilkesine dayandırılarak gerçekleştirilmektedir. Aile ve çocuğun araştırmacı ve yenilikçi yönünü öne çıkarmak düşüncesiyle düzenlediğimiz yarışmadaki temel hedeflerimiz şunlardır.

 • Ailenin çocuğuyla geçirdiği zamanın içeriğini zenginleştirmek ve niteliğini artırmak,
 • Problemlere 21. yüzyıl becerileri ile çözüm üretebilen ve ürettiği çözümü uygulayabilen, girişimci bireyler yetiştirmek,
 • Aile rehberliğinde, bilimsel süreçler konusunda çocuklarda farkındalık yaratmak,
 • Proje hazırlamada aile ve çocuğun ekip ruhuyla hareket etmesini sağlamak,
 • Üretilen bilgilerin hayata geçirilmesini ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak.
 • Evde, bilimin ve eğitsel süreçlerin gündemde olmasını sağlamak,
 • Çocukların sürekli öğrenen bireyler olmasını teşvik etmek,
 • Çocukların yeteneklerinin ortaya çıkmasını sağlamak ve bu yetenekleri desteklemek,
 • Okulda öğrendikleri bilgileri ev ortamında deneyimlemelerini temin etmek, öğrendiklerini pekiştirebilmeleri için çocukları araştırma yapmaya teşvik etmek,
 • Çocukları tüketim kültürüne teslim olmaktan kurtarıp katma değer sunan, üretken bireyler olma konusunda cesaretlendirmek,
 • Ailelere ve çocuklara; üretmenin, yenilikçi modeller ve deneyimler yaşamanın sağlayacağı motivasyonu kazandırmak.

KİMLER KATILABİLİR?

EVDE BİLİM yarışmasına

 • okul öncesi, ilkokul ve ortaokul çağındaki her Türk vatandaşı
 • yurt içinden ve yurt dışından katılabilir.

Videoda deneyi/projeyi gerçekleştiren SADECE çocuk olmalıdır.

Okul öncesi / ilkokul / ortaokul öğrencisiysen “Evde Bilim” yarışmasına katılabilirsin.

NASIL KATILABİLİRİM?

Önce velinle birlikte Yarışma Şartnamesini oku.

Sonra Kategorini/Kategorilerini Seç: Aşağıda belirtilen 7 kategoriden birini seçebilirsin. İstersen birden fazla kategoride yarışmaya katılabilirsin. Yarışma için her kategoriden yalnızca 1 video yüklenebilir.

 • Fen Bilimleri: Fizik, Kimya ve Biyoloji kapsamına giren deneyleri, bilimsel kurguları, insan doğasına yardımcı olabilecek tüm bilimsel işlevleri içermektedir.
 • Ekoloji ( Doğa ve Geri dönüşüm): Çevre bilincini ve çevre yönetimini; canlıların birbirleri ve çevreleriyle ilişkilerini, geri dönüşüm kaynaklarının bilinçli kullanımını içermektedir.
 • Sosyal Bilimler: Tarih, Coğrafya, Psikoloji, Sosyoloji, Antropoloji, Felsefe, Hukuk, Arkeoloji, Etnografya gibi başlıkları içerir.
 • Astronomi ve Uzay Bilimleri: Güneş, yıldız, galaksi gibi evrende bulunan cisimlerin bilgilerini, nitelik ve niceliklerini, hareket ve konumlarını içermektedir.
 • Dil Bilimi: Anadilimiz Türkçe başta olmak üzere çeşitli dillerin yapısı, kullanımı ve tarihi ile ilgili çalışmaları içermektedir.
 • Mühendislik Bilimleri: Elektrik- Elektronik, Endüstri, Gıda, Harita, İnşaat, Jeoloji, Maden, Makine, Mekatronik, Mimarlık vb. alanları içermektedir.
 • Bilişim Teknolojileri: Robotik, Kodlama, 3D Yazıcı, Grafik, Animasyon, Web Tasarım vb. alanları içermektedir.

Deneyini/Projeni Kurgula: Seçilen kategoriye uygun deneyin aşamaları planlanır ve gerekli malzemeler hazırlanır.

Deneyinin/Projenin Videosunu Çek: Deney/proje kurgulandığı şekilde uygulanır. Yapılan çalışma, 5 dakikayı geçmeyecek şekilde video kaydına alınır. Videoda müzik ve efekt kullanılabilir.

Başvurunu Yap: Deney/proje videosu/videoları ve istenen bilgiler yüklenir.

Başarılar!

YARIŞMA TAKVİMİ

Başvuru İçin Son Tarih : 1 Ekim 2019

Sonuçların Açıklanması : 6 Ekim 2019 ( Evde Eğitim Zirvesi )

ŞARTNAME

 1. Evde Bilim Yarışması, Türkiye/Dünya genelindeki Türk vatandaşı olan okul öncesi çocuklarıyla ilkokul ve ortaokullarda öğrenim gören tüm öğrencileri kapsamaktadır.
 2. Katılımcılar Fen Bilimleri, Ekoloji (Doğa ve Geri Dönüşüm), Sosyal Bilimler, Astronomi ve Uzay Bilimleri, Dil Bilimi, Mühendislik Bilimleri, Bilişim Teknolojileri alanlarına ait deneyleri/projeleri ile  “EVDE BİLİM” yarışmasına katılabilir.
 3. Yarışmaya birden fazla kategoride deney/proje videosu ile başvurulabilir. Her kategori için yalnızca 1(bir) video gönderilebilir.
 4. Ev Okulu Derneği hesaplarından paylaşılmadan önce herhangi bir platformdan paylaşılan/yayımlanan videolar değerlendirme dışı kalacaktır.
 5. Videoda deneyi/projeyi gerçekleştiren, SADECE çocuk olmalıdır.
 6. Aileler, projenin hazırlanması, geliştirilmesi ve başvuru gibi süreçlerde çocuklarına rehberlik etme konusunda görevlidir.
 7. Videoları etkili kılmak adına müzik ve efektlerden yararlanılabilir.
 8. Videoların uzunluğu BEŞ (5) dakikayı geçmemelidir. Video süresinde alt sınır yoktur.
 9. Başvurular; çocuk adına …………………….. adresi üzerinden yapılacaktır.
 10. Linkte bulunan bilgilerin eksiksiz doldurulması ve videoların linkte bulunan dosya kısmına eklenmesi gerekmektedir.
 11. ……. adresi üzerinden başvuru formu ile yüklenen video ….. formatında ve maksimum …. GB  kadar olmalıdır.
 12. Yarışmaya gönderilen eserlerin yayın hakları Ev Okulu Derneği’ne üittir. Eserler Ev Okulu Derneği tarafından her türlü mecrada, eğitim/tanıtım/bilgilendirme vb. amaçlarla kullanılabilir.
 13. Yarışmaya katılan katılımcılar aynı yarışma videosuyla daha önce herhangi bir yarışmada derece ( birinci, ikinci, üçüncü, mansiyon, özel ödül…) almış ise yarışmaya katılamazlar.
 14. Yarışmaya katılacak olan katılımcıların etkinliklerinin kendilerine ait olduğunu gerekliliği halinde beyan ve taahhüt etmeleri beklenmektedir. (Ödül kazanan katılımcıların bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanların elde ettikleri ödül ve kazanımları geri alınacaktır.)
 15. Yarışmaya gönderilen videolardaki özgün olmayan metin, görüntü, müzik vb. kullanımlardan doğacak her türlü telif hakkı, yarışmacının sorumluluğundadır.
 16. Yapılan çalışmalarda yararlanılan kaynaklar belirtilmelidir.
 17. Yayımlanan eserler için herhangi bir telif ücreti ödenmez.
 18. Videolarda internet site isimleri, özel kuruluşların ismi, logosu, arması vb. yer alamaz.
 19. Elektronik ortamdaki başvuru formları eksiksiz, açık ve anlaşılır şekilde doldurulmalıdır. Eksik, yanlış ve yanıltıcı bilgi verilmesi halinde materyal veya etkinlik, yarışma kapsamı dışında tutulacaktır.
 20. Milli Eğitim Temel Kanunu’na aykırı siyasal amaçlara hizmet eden, sakıncalı veya zararlı ifadeler, hakaret, küfür içeren, genel ahlak kurallarına uymayan; sigara, alkol, uyuşturucu, silah vb. unsurlar barındıran videolar yarışma dışı kalacaktır.
 21. Ev Okulu Derneği gerekli gördüğü durumlarda duyuru yapmak kaydıyla şartname üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
 22. Başvurusunu tamamlayan her katılımcı yukarıda bulunan tüm başvuru şartlarını kabul etmiş sayılır.

ÖDÜLLER

Katılımcılar videolarını BAŞVURU FORMU’ndan yükleyeceklerdir.

UYARI: Ev Okulu Derneği hesaplarından paylaşılmadan önce herhangi bir platformdan paylaşılan/yayımlanan videolar değerlendirme dışı kalacaktır.

7 kategorinin her biri için, her eğitim seviyesinden (okul öncesi – ilkokul – ortaokul) 1, 2 ve 3. seçilecektir.

63 video/projeye jüri özel ödülü,

63 video/projeye Youtube beğeni ödülü,

63 video/projeye Instagram beğeni ödülü verilecektir.

Toplamda 189 video/proje ve yarışmacı ödül kazanacaktır. Ödüller, 6 Ekim 2019 tarihindeki Evde Eğitim Zirvesi’nde verilecektir.

SOSYAL MEDYA ÖDÜLLERİ

Youtube ve Instagram paylaşımlarında sadece Ev Okulu Derneği’nin sosyal medya hesaplarındaki beğeniler dikkate alınacaktır.

Yarışmacılar, videolarını sistemimize erken yüklemeleri durumunda Youtube/Instagram beğenilerinde avantajlı olacaklarını göz önünde bulundurmalıdır.

(Ev Okulu Derneği hesaplarından paylaşılmadan önce herhangi bir platformdan paylaşılan/yayımlanan videolar değerlendirme dışı kalacaktır.)

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLLERİ

Her bir kategoriye gelen başvurular, alanında uzman eğitmenler tarafından değerlendirilecektir.

Ön eleme sonrasında finale kalan videolar, yarışma esas jürisince değerlendirilecektir.

Jüri özel ödülü alanlara ayrıca sosyal medya paylaşım ödülü verilmeyecektir.

Jüri özel ödülü için değerlendirme aşağıda belirtilen 6 kritere göre yapılacaktır.

(Ev Okulu Derneği hesaplarından paylaşılmadan önce herhangi bir platformdan paylaşılan/yayımlanan videolar değerlendirme dışı kalacaktır.)

Özgünlük %20

Bilimsel Yaklaşım %10

Kazanım %20

Uygulanabilirlik %20

Materyal %10

Kurgulama ve Sunuş %20

İLETİŞİM

Ortabayır Mahallesi Şair Çelebi Sokak
Gürtaş İş Merkezi No:1 Kat:1 D:2 Levent / İstanbul
bilgi@evokulu.org Gsm: 0537 430 43 02

Anasayfa

KATEGORİLER  :

-Astronomi ve Uzay Bilimleri

Güneş, yıldız, galaksi gibi evrende bulunan cisimlerin bilgilerini, nitelik ve niceliklerini, hareket ve konumlarını içermektedir.

-Fen Bilimleri

Fizik, Kimya ve Biyoloji kapsamına giren deneyleri, bilimsel kurguları, insan doğasına yardımcı olabilecek tüm bilimsel işlevleri içermektedir.

-Ekoloji,Doğa,Geri Dönüşüm

Çevre bilincini ve çevre yönetimini; canlıların birbirleri ve çevreleriyle ilişkilerini, geri dönüşüm kaynaklarının bilinçli kullanımını içermektedir.

-Mühendislik Bilimleri

Elektrik- Elektronik, Endüstri, Gıda, Harita, İnşaat, Jeoloji, Maden, Makine, Mekatronik, Mimarlık vb. alanları içermektedir.

-Sosyal Bilimler

Tarih, Coğrafya, Psikoloji, Sosyoloji, Antropoloji, Felsefe, Hukuk, Arkeoloji, Etnografya gibi başlıkları içerir.

-Dil Bilimi

Anadilimiz Türkçe başta olmak üzere çeşitli dillerin yapısı, kullanımı ve tarihi ile ilgili çalışmaları içermektedir.

-Bilişim Teknolojileri

Robotik, Kodlama, 3D Yazıcı, Grafik, Animasyon, Web Tasarım vb. alanları içermektedir.

1 views

Leave a Comment