Engelliler Temalı ‘Seni Anlıyorum-Empati’ Konulu Resim Yarışması (Son Katılım 23 Nisan 2019)

ALANYA SAKİNE NESİBE ZAMANOĞLU ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA OKULU
ULUSAL, ENGELLİLER TEMALI ‘SENİ ANLIYORUM-EMPATİ’ KONULU
RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

AMAÇ: Normal gelişim gösteren çocukların engelli çocuklarla ilgili farkındalık kazanması
ve empati kurması amaçlanmıştır.

KAPSAM: Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel ve resmi kurumlarda
eğitim gören tüm öğrencileri kapsar.

KATILIM ŞARTLARI:
Yarışmaya Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel ve resmi okullarda
eğitim gören tüm öğrenciler katılabilir.
• Yarışmaya katılım ücretsizdir.
• Katılımcılar “Katılım Formu” nu doldurmak ve resimlerini teslim etmek suretiyle başvuru
yapabilirler.
• Katılımcılar Alanya Sakine Nesibe Zamanoğlu Özel Eğitim ve Uygulama Okulu resmi
internet sitesi http://sakinenesibezamanoglu.meb.k12.tr/ adresinden “Katılım Formu” ve
“Yarışma Şartnamesi” ne ulaşabilirler.
• Her öğrenci yarışmaya yalnız bir eserle katılacaktır.
• Resimler 35×50 cm ebadındaki resim kâğıdına çizilmelidir.
• Katılımcılar kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü tekniği ve malzemeyi kullanmakta
serbesttirler (Suluboya, guvaş boya, pastel boya, kuru boya vb).
•Eserler paspartulanacak ve dışarıya taşmayacak, kırılmayacak şekilde iki mukavva arasına
konularak paketlenecektir
• Kırışmış ve yıpranmış eserler kabul edilmeyecektir.
• Teslim tarihinden sonra ulaşan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
• Yarışmaya gönderilen resimler daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış,
yayınlanmamış, her hangi bir ödül kazanmamış olmalı ve kopyalanmış olmamalıdır.
• Yarışmaya gönderilecek eserlerin ön yüzüne hiçbir bilgi yazılmayacak ve eserin arka
yüzünün sol alt köşesine tablo-1 de yer alan etiket yapıştırılacaktır.
• Yarışmaya gönderilen resimler dereceye girsin ya da girmesin iade edilmeyecektir.
• Yarışmaya katılan eserler herhangi bir yardım alınmadan yapılmalıdır. Bu şekilde olduğu
düşünülen eserler yarışmaya kabul edilmeyecektir.
• Yarışmaya katılan tüm öğrenciler yarışma şartnamesinde yer alan şartları kabul etmiş
sayılırlar.

Tablo:1
İl/İlçe:
Eserin adı:
Öğrencinin:
Adı-Soyadı:
Sınıfı/Cinsiyeti:
Okulun:
Adı:
Adresi:
Telefonu:
e-posta:

ESERLERİN TESLİM GÜNÜ, YERİ VE ŞARTLARI:
Okullar tarafından seçilen eserler posta veya kargo yoluyla 11/02/2019-23/04/2019 tarihleri
arasında Alanya Sakine Nesibe Zamanoğlu Özel Eğitim Uygulama Okuluna gönderilecektir.

ESERLERİN YAYIMLANMASI VE TELİF HAKKI:
Eserlerin telif hakları Alanya Sakine Nesibe Zamanoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulunun
olacaktır. Eserlerin basım, yayın ve sergilemesi Alanya Sakine Nesibe Zamanoğlu Özel
Eğitim ve Uygulama Okulu tarafından gerçekleştirilecektir.
• Katılımcılar, Yarışma Şartnamesi hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.
• Şartname kapsamı dışında kalan hususlar ve anlaşmazlıkların çözümünde takdir yetkisi,
Alanya Sakine Nesibe Zamanoğlu Özel Eğitim ve Uygulama Okuluna aittir.
• Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve
taahhüt eder. Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal
sorumluluk eser sahibine aittir.
• Yarışmaya katılan bütün eserler Alanya’da sergi organizasyonunda sergilenecektir.

DEĞERLENDİRME:
1.Eserler, Alanya Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kurulacak Milli Eğitim Şube
Müdürünün başkanlık edeceği Sakine Nesibe Zamanoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu
Müdürü, Güzel Sanatlar Lisesinden görsel sanatlar öğretmeni, okulumuzdan 2 psikolojik
danışman, 2 özel eğitim öğretmeni ve 2 de görsel sanatlar öğretmeninden oluşturulan
komisyonda değerlendirilecektir.
2. Değerlendirme Komisyonunca dereceye giren eserler belirlenecektir.
3. Resim yarışmalarında Türkiye genelinde ilk üç dereceye giren öğrencilere ödülleri törenle
verilecektir. Ödül törenine katılacak öğrenci ve refakatçisinin iki günlük otel konaklaması
kurumumuz tarafından karşılanacaktır. İmkanlar dahilinde gelemeyecek öğrencilerin ödülleri
öğrencinin okulu ile görüşülerek, okulumuz tarafından kendilerine gönderilecektir.

ÖDÜLLER:
1. Olan eser tam Cumhuriyet altını, Katılım Belgesi, Plaket
2. Olan eser yarım altın, Katılım Belgesi, Plaket
3. Olan eser çeyrek altın , Katılım Belgesi, Plaket
İle ödüllendirilecektir.

ÖDÜL TÖRENİ:
2019 yılı 10-16 Mayıs Engelliler Haftası içinde her hangi bir günde ödül töreni
gerçekleştirilecek olup; tören günü dereceye girenlere ayrıca duyurulacaktır.
SONUÇ DUYURUSU:
Yarışma sonuçları http://sakinenesibezamanoglu.meb.k12.tr/ adresinden duyurulacaktır.

KATILIMCILARDAN İSTENENLER:
•Katılım Formu
• Öğrenci ya da velisi tarafından imzalanmış Taahhütname
• 35 X 50 cm eserin aslı (orijinali)

YARIŞMA TAKVİMİ:
YAPILACAK ÇALIŞMA TARİH
1 Yarışmanın okullara duyurulması 11/02/2019
2 Yarışmaya başvuru tarihi 11/02/2019
3 Son başvuru tarihi 23/04/2019
4 Eserlerin Alanya Sakine Nesibe Zamanoğlu Özel Eğitim Uygulama Okuluna gönderilmesi 11/02/2019
23/04/2019
5 Eserlerin komisyon tarafından değerlendirilmesi 24/04/2019- 03/05/2019
6 Sonuçların açıklanması 10/05/2019- 16/05/2019
7 Ödül töreni 10/05/2019- 16/05/2019
8 Dereceye giren eserlerin sergilenmesi 10/05/2019- 16/05/2019

İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Alanya Sakine Nesibe Zamanoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu

SUGÖZÜ MAHALLESİ TEPE CADDESİ NO 61 ALANYA / ANTALYA
0242 522 22 33
al753071@gmail.com

1 views

Leave a Comment