Anaokulu öğrencileri için Kodlama, Robotik, STEAM Etkinlikleri ve Yarışması (Son Başvuru: 1 Şubat 2019 Cuma)

Anaokulu öğrencileri için Kodlama, Robotik, STEAM Etkinlikleri ve Yarışması

YARIŞMANIN AMACI
Amaç; okul öncesi dönemdeki öğrencilerin;
Eleştirel düşünme, planlama yapma, uygulamalarını test etme, kendilerini ifade etme, sorgulama yapma ve oyun odaklı öğrenmelerine katkıda bulunmak,
Algoritmik ve tasarım odaklı düşünmelerine yardımcı olmak,
Yeni buluşlar keşfetmek ve olaylar arası bağlantı kurma becerilerini geliştirmek,
Problemlere karşı adım adım, algoritma kurarak çözüm bulmalarını sağlamak,
İş birliği ve bağımsız çalışma yoluyla öğrencilerin öz güven ve öz yeterliliğini geliştirmek,
Gerçek yaşam problemlerine yaratıcı çözümler üretmek,
Çevrelerini ve dünyayı anlamalarını kolaylaştırmak,
Robotik bir aracın algoritmik örüntüsünü benimsemek,
Yaşadığı çevreyi tanımak ve temizliğinde aktif rol almak,
Yaşadığı çevreyi korumak için çözüm bulmak,
Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörlerin önemini fark etmek,
Geri dönüşebilen maddelerle ihtiyaca yönelik bir ürün geliştirmek,
İnce motor becerilerinin gelişimine katkıda bulunmak,

TÜRÜ ve İÇERİĞİ
Etkinlikler ve Yarışma;
Algoritma ve kodlama becerilerini kavrama,
Atık malzeme ve birleştirilebilir parçalar ile ürün oluşturma,
Mühendislik, matematik, teknolojik ve fen becerilerini kullanma,
Yaratıcı hikâye oluşturma,
olmak üzere 4 farklı alandan oluşmaktadır.

HEDEF KİTLE
Ana sınıfı düzeyi (5-6 yaş grubu öğrencileri)

YARIŞMA TAKVİMİ
Başvuru Başlangıcı: 2 Ocak 2019 Çarşamba, Saat: 09.00
Son Başvuru: 1 Şubat 2019 Cuma, Saat: 16.00
Yarışma Tarihi: 9 Şubat 2019 Cumartesi
09.45 – 10.15 Hazırlık
10.15 – 11.15 Grup atölye etkinlikleri
10.15 – 11.15 Veli Etkinlikleri
11.15 – 12.30 Yarışma ve Ödül Töreni

KATILIM ŞARTLARI
Yarışmaya, İstanbul’da bulunan özel / resmî anaokulu 5-6 yaş grubu öğrencileri ile ilkokulların 5-6 yaş grubu anasınıfı öğrencileri katılabilir.
Her okuldan sadece 1 takım ile katılım sağlanabilir.
Her takım 4 kişiden oluşmalıdır. Takımlar yarışmaya 2 kişi robotik kodlama ekibi ve 2 kişi tasarım ekibi olarak gelmelidir.
Öğrenciler etkinliğe kesinlikle bir rehber öğretmen ile birlikte katılmalıdır. Öğrenci velileri de etkinlik günü katılabilir.
Başvurular www.fmv.edu.tr/kodenmavi internet sitesi üzerinden kurumsal olarak alınacak ve bireysel başvurular, internet dışındaki başvurular kabul edilmeyecektir.
Yarışmaya katılacak olan grupların yanlarında herhangi bir malzeme getirmesine gerek yoktur.
Başvuran okullardan arasından ilk 15 okul etkinliğe davet edilecektir.

ÖDÜLLER
STEAM ÖĞRETMEN EĞİTİMİ – Kazanan takımın öğretmenine
ROBOT SETİ – Kazanan okula
KODLAMA VE ALGORİTMA EĞİTİMİ – Kazanan takımın öğrencilerine
Tüm öğrencilere etkinlik katılım madalyası verilecektir.
Dereceye giren bütün öğrencilere başarı belgesi verilecektir.
Dereceye giren öğrencilerin rehber öğretmenlerine başarı belgesi verilecektir.
Yarışmayı düzenleyen sorumlu kurul, bir kategorideki başvuru sayısı ve çalışmaların niteliğine göre, dereceye girecek öğrenci sayısında değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Başvuru için : https://www.fmv.edu.tr/kodenmavi

1 views

Leave a Comment