39. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması (Son Katılım 3 Nisan 2020)

39. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması Türkiye, KKTC Ve Almanya Geneli Resmi Ve Özel Tüm İlkokul, Ortaokul Ve Özel Eğitimli Öğrenciler Katılabilir.

Yarışma Konusu: “Serbest-  Olarak Belirlenmiştir.

Koşullar

• Yarışmaya, 25 cm x 35 cm veya 35 cm x 50 cm ölçülerinde, resim kağıdına yapılmış resimlerle katılabilirler.

• Her türlü resim ve boya malzemesini kullanmak serbesttir. (Sulu boya, pastel boya, kuru boya, yağlı boya vb..)

• Her öğrenci tek bir resim ile yarışmaya katılabilir. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

• Resimler en geç 3 Nisan 2020 tarihine kadar Ezgi Elif Yazıcı adına “Pınar Süt Mamülleri San. A.Ş. Yunus Emre Mah. Kemalpaşa Caddesi No: 317 35060 Pınarbaşı – Bornova / İzmir” adresine gönderilmelidir.

• Resimlerin arka yüzünün sağ alt köşesine, yarışmacı öğrencinin; adı, soyadı, yaşı, okulun ismi, öğrenci ebeveyninin; adresi, ili, coğrafi bölge bilgisi, e-mail adresi ve telefon numaraları kişinin rızası ile açık olarak yazılmalıdır. Bilgileri eksik olan öğrencilerin resimleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

• Pınar Süt Mamülleri San. A.Ş. ve/veya Yaşar Topluluğu Şirketleri, katılımcılar tarafından, velilerinin ve/veya öğretmenlerinin de bilgisi kapsamında, gönüllü olarak sunulan işbu ve benzeri kişisel verileri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, “Veri sorumlusu” sıfatıyla işleyebilecek olup, yarışma gereklilikleri ve yasal zorunluluklar (örneğin bir mahkeme kararı ile talep edilmesi hali) dışında açıklamaz; Yaşar Topluluğu Şirketleri ve bayileri ile hizmet aldıkları yurt içindeki ve yurt dışındaki ilgili kişilere hukuki düzenlemelere uygun şekilde yapılacak aktarımlar dışında, sair üçüncü kişilere satmaz, kiralamaz ve/veya hiçbir şekilde kullandırmaz. Pınar Süt Mamulleri San. A.Ş ve/veya Yaşar Topluluğu Şirketleri bu bilgileri; yarışma sonuçları hakkında bildirimde bulunmak, ödülleri teslim etmek, basılı yayınlar/yazışmalar göndermek, elektronik posta ile basın bültenleri veya bildirimler göndermek, ilerleyen dönemlerde yarışmayı daha da etkin kılmak adına ve katılımcılara daha iyi hizmet verebilmek amacıyla, istatistiksel bilgileri (tarayıcı tipi, coğrafi konum, yaş, cinsiyet, vb.) ve genel olarak katılımcılar hakkında daha çok bilgi sahibi olmak, katılımcı profilini belirlemek ve benzeri amaçlar için, yasal mevzuatın zorunlu kıldığı ve izin verdiği ölçüde kullanacaktır. Katılımcılar ve Velileri, kişisel veri sahibi olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi kapsamında talepte bulunma hakkına sahiptir.

• Bireysel olarak veya okullardan gönderilen resimlerin ön ve final elemeleri, konusunda uzman seçici kurul (Prof. Mümtaz Sağlam öncülüğünde Prof. Hayri Esmer, Prof. Hüsnü Dokak, Dr. Öğretim Üyesi Devabil Kara) tarafından Mayıs 2020’de yapılacaktır.

• Yapılan değerlendirmede; çocukların özellikle yaş grupları baz alınarak sosyal ve kültürel gelişimleri de dikkate alınmaktadır. Yaratıcılıkları, hayalgücünün farklılığı ve genişliği, çevreyle olan ilişkilerinin estetik düzeyde ne şekilde ifade edildiğine de ayrıca bakılmaktadır. Resim dilinin ve tekniklerinin yeterli ve etkili bir ayrıcalıkla, çocuk gözü ve dünyasına uygun olarak nasıl kullanıldığı kriterlerine dikkat edilmektedir.

• Yaşar Holding ve Yaşar Holding’e bağlı şirket çalışanlarının çocukları yarışmaya katılamazlar.

• Yarışma sonuçları 18 Mayıs 2020 tarihinden itibaren “www.pinar.com.tr” web sitesinde ve “pinarlayasam” Facebook, Instagram ve Twitter sosyal medya hesaplarında yayınlanacaktır.

• İzmir’de gerçekleştirilecek Uluslararası Pınar Resim Yarışması Ödül Töreni’ne katılmaya ve ödül almaya hak kazanan 9 asil öğrenci, törene katılıp katılmayacağını en geç 29 Mayıs 2020 tarihine kadar, 444 76 27 numaralı Pınar İletişim Merkezi’ne ve ezgi.yazici@pinar.com.tr mail adresine yazılı bildirmelidir.

• 29 Mayıs 2020 günü saat 17.00’e kadar katılıma dair herhangi bir bildirim yapılmazsa, o öğrencinin yerine yedek listeden başka bir öğrenci, Uluslararası Pınar Resim Yarışması Ödül Töreni’ne katılmaya hak kazanacaktır.

• Öğrencilerin, Uluslararası Pınar Resim Yarışması Ödül Töreni’ne velisi ile birlikte gelmesi zorunludur.

• Pınar, Uluslararası Pınar Resim Yarışması Ödül Töreni tarihlerini ve içeriğini değiştirme hakkına sahiptir.

• Yarışma ve sosyal etkinlikler sonucu ortaya çıkan katılımcı eserlerinin telif hakkı eser sahibine aittir. Eserlerin basın yayım ve paylaşımı eser sahibinin izni ile gerçekleştirilecektir.

Yarışma Ödülleri

• Tüm illerden gelen resimlerin değerlendirilmesi sonucunda, Türkiye çapında her coğrafi bölgeden 1’er öğrenci, KKTC’den 1 öğrenci, Almanya’dan 1 öğrenci olmak üzere, toplam 9 asil ve 9 yedek öğrenci seçilecektir.

• 9 asil öğrenci, Haziran 2020 tarihinde ödül törenine katılım hakkı sağlayacaklar. Yarışmayı kazanan çocuklara profesyonel resim malzemelerinden oluşan bir resim çantası hediye edilecek, ödül töreni sonunda ise “Pınar Resim Yarışması kazanan sertifikası” verilecektir.

• Pınar Resim Yarışmasını kazanan 9 öğrenciye, ayrıca aşağıda detayları bildirildiği üzere, Haziran 2020 tarihinde Ödül Töreni’nde teslim edilecek birer adet tablet hediye edilecektir.

• Pınar Resim Yarışması’na katılarak Prof. Mümtaz Sağlam öncülüğünde Prof. Hayri Esmer, Prof. Hüsnü Dokak, Dr. Öğretim Üyesi Devabil Kara jüri değerlendirmesi sonucunda belirlenen 9 yedek öğrenciye, Haziran 2020 tarihinde bildirdiği adresine gönderilmek üzere, profesyonel resim malzemelerinden oluşan bir resim çantası hediye edilecektir.

• Tablet ödülü kazanan öğrencilere, Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilecek olan Pınar Resim Yarışması Ödül Töreni organizasyonu sonunda takdim edilecektir. Sağlık sorunu dışında Pınar Resim Yarışması Ödül Töreni’ne katılmayan öğrenci, tablet ödülü kazanma hakkından feragat etmiş olduğunu kabul eder. Bu durumda yedek listeden seçilerek Pınar Resim Yarışması Ödül Töreni organizasyonuna katılan öğrenci, tablet ödülünü almaya hak kazanır. Sağlık sorunu sebebi ile Pınar Resim Yarışması Ödül Töreni organizasyonuna katılamayan öğrenciye, sağlık sorunu ile ilgili raporunu 18 – 22 Mayıs 2020 tarihleri arasında Resim Yarışması Sekreteryası’na ibraz etmesi halinde, tablet ödülü 2020 Haziran ayı içinde, bildirmiş olduğu adresine gönderilmek suretiyle takdim edilecektir.

• Pınar Süt Mamülleri San. A.Ş., Pınar Resim Yarışması Ödül Töreni’ne katılmaya hak kazanan ve katılan 9 öğrenci içinden Prof. Mümtaz’dan oluşan jüri’nin belirleyeceği başarılı 3 öğrenciye, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı aracılığı ile bir eğitim öğretim yılı için burs verecektir. Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı’nın bursları ödül törenini takip eden eğitim ve öğretim yılını kapsar. Burs süresi 9 ay olup, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı’nın belirleyeceği tutarda ve karşılıksız olarak verilir.

• 39. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması kapsamında, Pınar markasına ait sosyal medya hesaplarından düzenlenecek kampanya ile çocukların, “#pınarçocukresimyarışması” hashtagi ile resimlerini sosyal medya hesapları üzerinden paylaşması istenecektir. En çok beğeni sayısı alan resimler, Prof. Mümtaz Sağlam ve jüri üyelerinden oluşan 5 kişilik bir seçici kurul tarafından Mayıs 2020’de yapılacak ana jüri elemesine katılacaktır. Ana jüri tarafından seçilen bu bir kişi de ayrıca resim malzemeleri & çantası ve tablet ödüllerine aynı koşullarda sahip olacaktır.

• Yarışmaya katılan tüm öğrencilere, “Katılımcı Sertifikası” gönderilecektir.

• Pınar, hediye edeceği tablet cihazını, kontrolü dışında olan mücbir sebeplerle temin edememesi durumunda, aynı özelliklere sahip başka bir marka veya modelle değiştirme hakkını saklı tutar. Cihaz ile ilgili Tüketicinin Korunması Kanunu kapsamındaki tüm taleplerin muhatabı ve sorumlusu, üretici firmalardır.

İrtibat
Detaylı bilgi için www.pinar.com.tr internet adresine, 444 76 27 numaralı Pınar İletişim Merkezi’ne başvurabilirsiniz.

1 views

Leave a Comment