2019-2020 YILI “SAĞLIKLI NESİL SAĞLIKLI GELECEK” YARIŞMASI (Son katılım 14 şubat 2020)

YARIŞMANIN AMACI
Millî Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye
Yeşilay Cemiyeti arasında 24.11.2016 tarihinde imzalanan protokol doğrultusunda “Sağlıklı
Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması” her yıl Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ilk, orta ve lise
kademelerinde örgün eğitim veren okullarda gerçekleştirilmektedir.
Bu yarışma ile çocuk ve gençlerin zararlı alışkanlıklara karşı bilinçli bir şekilde yetişmelerine
destek vermek; sigara, alkol, uyuşturucu, kumar ve teknoloji bağımlılığının olumsuz ve yıkıcı
etkilerini kavramalarını sağlayıp daha güvenli ve daha sağlıklı bir hayat sürmelerine katkıda
bulunarak yeni neslin bağımlılıkla ilgili bilinç düzeylerini arttırmak amaçlanmaktadır.

YARIŞMANIN KONUSU: BAĞIMLILIK

YARIŞMA TAKVİMİ
SAĞLIKLI NESİL SAĞLIKLI GELECEK YARIŞMASI 2020 YARIŞMA TAKVİMİ
-Okullarda afişlerin asılı kalma tarihleri 02.01.2020-14.02.2020
-Başvuru tarihleri 02.01.2020-14.02.2020
-Okul müdürlüklerince eserlerin sisteme girilmesi (Öğrencilerin başvuru yaptığı tüm eserler sisteme girilmelidir.) 03.02.2020-21.02.2020
-Sistem üzerinden okul birincilerinin seçilmesi ve okul birincisi olan görsel eserlerin orijinallerinin ilçe millî eğitim müdürlüklerine teslim edilmesi gereken tarih aralığı- 24.02.2020-02.03.2020
-İlçe millî eğitim müdürlüklerince sistem üzerinden, okullardan gelen eserler arasından ilçe birincilerinin seçilmesi ve ilçe birincisi olan görsel eserlerin orijinallerinin il millî eğitim müdürlüklerine teslim edilmesi gereken tarih aralığı 09.03.2020-16.03.2020
-İl millî eğitim müdürlüklerince sistem üzerinden ilçelerden gelen eserler arasından il birincilerinin seçilmesi 23.03.2020-31.03.2020
-İl birincileri ödül töreni tarih aralığı 01.04.2020-24.04.2020
-İl birincisi olan görsel eserlerin orijinallerinin posta yoluyla Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Merkezine teslim edilmesi için son tarih 05.05.2020
-Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Merkezince il birincilerine ödül ödemelerinin yapılması 01.04.2020-24.04.2020
-Ülke genelinde dereceye giren eserlerin belirlenmesi 11.05.2020-15.05.2020
-Yarışma sonuçlarının açıklanması ve büyük ödül töreni 2020 Haziran ayında belirlenecek bir günde

ÖDÜLLER
İl düzeyinde gerçekleştirilecek ödül törenlerinde İl birincilerine 500 TL ödül verilecektir.
Ülke genelinde eserlerin değerlendirilmesi sonucunda her bir kategoride birinci olan katılımcılara 5.000 TL; ikinci olan katılımcılara 3.000 TL; üçüncü olan katılımcılara ise 1.500 TL ödül verilecektir. Ülke genelinde dereceye giren öğrenciler ayrıca yurtdışı gezisi ile ödüllendirilecektir.
Okul ve ilçe birincileri snsg.yesilay.org.tr adresinden sistem üzerinden başarı belgesi alabilecektir.

.Görsel Kategori Alanı Özel Şartları
Görsel kategorideki eserler bağımlılık konulu resim, karikatür, afiş veya kısa video
alanlarında olacaktır.
Resim: Görsel kategoriye resim alanında katılacak olan eserler 35×50 cm boyutunda resim
kâğıdı, fon kâğıdı veya tuval üzerine serbest teknikte yapılabilecektir. Resimler, okullarda
tarayıcı ya da fotoğraf makinesi ile sisteme yüklenecektir. Sisteme yüklenmeyen eserlerin
başvurusu kabul edilmeyecektir. Okullarda dereceye giren resimler paspartu yapılarak iki
karton mukavva arasında gönderilecektir. Eserler, ödül töreninde sergileneceğinden,
paspartu yapılmayan ve herhangi bir nedenle nakliye sırasında hasar gören eserler
yarışmaya dâhil edilmeyecektir. Resimlerin ön yüzünde öğrenciye ait herhangi bir yazı,
bilgi vb. kesinlikle olmayacaktır. Arka yüzüne ise öğrencinin;
– Adı-Soyadı,
– Sınıfı ve Okulu,
– İli-İlçesi
eksiksiz bir şekilde yazılacaktır. Bu bilgiler esere zarar vermeyecek bir kalemle
yazılmalıdır.
Karikatür: Görsel kategoriye karikatür alanında katılacak olan eserler 35×50 ölçüsündeki
kâğıda serbest teknik kullanılarak elle çizilmiş eserler olacaktır. Karikatürler, okullarda
tarayıcı ya da fotoğraf makinesi ile sisteme yüklenecektir. Sisteme yüklenmeyen eserlerin
başvurusu kabul edilmeyecektir. Okullarda dereceye giren karikatürler paspartu yapılarak
iki karton mukavva arasında ilçeye gönderilecektir. Eserler, ödül töreninde

sergileneceğinden, paspartu yapılmayan ve herhangi bir nedenle nakliye sırasında hasar
gören eserler yarışmaya dâhil edilmeyecektir. Karikatürlerin ön yüzünde öğrenciye ait
herhangi bir yazı, bilgi vb. kesinlikle olmayacaktır. Arka yüzüne ise öğrencinin;
– Adı-Soyadı,
– Sınıfı ve Okulu,
– İli-İlçesi
eksiksiz bir şekilde yazılacaktır. Bu bilgiler esere zarar vermeyecek bir kalemle
yazılmalıdır.
 Afiş: Görsel kategoriye afiş alanında katılacak olan eserler 50×70 cm boyutunda olacak ve
serbest teknikle hazırlanacaktır. Afişler bilgisayar ortamında da hazırlanabilecektir. Eserler,
okullarda tarayıcı ya da fotoğraf makinesi ile sisteme yüklenecektir. Sisteme yüklenmeyen
eserlerin başvurusu kabul edilmeyecektir. Okullarda dereceye giren eserler, mukavva,
kontrplak vb. zemin üzerine yapıştırılmış ve kenarsız olarak hazırlanıp iki karton mukavva
arasında gönderilecektir. Eserler, ödül töreninde sergileneceğinden, mukavva, kontrplak vb.
zemin üzerine yapıştırılmamış ve herhangi bir nedenle nakliye sırasında hasar gören eserler
yarışmaya dâhil edilmeyecektir. Afişlerin ön yüzünde öğrenciye ait herhangi bir yazı, bilgi
vb. kesinlikle olmayacaktır. Arka yüzüne ise öğrencinin;
– Adı-Soyadı,
– Sınıfı ve Okulu,
– İli-İlçesi
eksiksiz bir şekilde yazılacaktır. Bu bilgiler esere zarar vermeyecek bir kalemle
yazılmalıdır.
Kısa Video: Video, azami 140 saniye uzunluğunda ve sosyal medyada yayınlanabilecek
şekilde çekilecektir. Sakıncalı ve zararlı ifadeler içeren, genel ahlak kurallarına uymayan,
hakaret içeren, siyasi amaçlara hizmet eden ve firma adı kullanan eserler yarışma dışı
kalacaktır. Videoda çekilen görüntüler herhangi bir yerden alıntı olmamalıdır. Bu maddede
yer alan kriterlere ve genel şartlara uymadığı tespit edilen videolar değerlendirme dışı
bırakılacaktır. Çekim tekniği serbesttir. Videoların gösterime uygun resim ve ses kalitesi
taşıması gerekmektedir. Teknik kalite düşüklüğü sebebiyle anlaşılmayan videolar
değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Çekilen videolar, okullarda bilgisayar ortamında sisteme yüklenecektir. Okullarda dereceye
giren videolar USB bellek veya CD/DVD ortamında zarf içinde teslim edilecektir. Zarfın
üstüne öğrencinin;

– Adı-Soyadı,
– Sınıfı ve Okulu,
– İli-İlçesi
eksiksiz bir şekilde yazılacaktır.
Edebi Kategori
Edebi kategorideki eserler bağımlılık konulu şiir, kompozisyon, makale, öykü, deneme ve
anı alanlarında olacaktır.
Şiir: Eserler, hece ölçüsü veya serbest ölçüyle A4 kâğıda, “Times New Roman” yazı
karakteri, 11 punto ve tek satır aralığında Türkçe dil bilgisi kurallarına uyularak
yazılacaktır. Şiir yazılırken hiçbir yerden alıntı yapılmayacak, tamamen özgün olacak ve
bir sayfayı geçmeyecektir. Şiirler, okullarda bilgisayar ile sisteme yüklenecektir. Sisteme
yüklenmeyen eserlerin başvurusu kabul edilmeyecektir. Eserin ön yüzünde öğrenciye ait
herhangi bir yazı, bilgi vb. kesinlikle olmayacaktır. Arka yüzüne ise öğrencinin;
– Adı-Soyadı,
– Sınıfı ve Okulu,
– İli-İlçesi
eksiksiz bir şekilde yazılacaktır. Bu bilgiler esere zarar vermeyecek bir kalemle
yazılmalıdır.
Kompozisyon, Makale, Öykü, Deneme ve Anı: Eserler, A4 kâğıda, “Times New Roman”
yazı karakteri, 12 punto ve 1,15 satır aralığında Türkçe dil bilgisi kurallarına bağlı kalınarak
yazılacaktır. Eserler yazılırken hiçbir yerden alıntı yapılmayacaktır. Eserler tamamen özgün
olacak ve 4 (dört) sayfayı geçmeyecek şekilde tek yüze yazılacaktır. Her sayfaya sayfa
numarası verilecektir. Eserler, okullarda bilgisayar ile sisteme yüklenecektir. Sisteme
yüklenmeyen eserlerin başvurusu kabul edilmeyecektir. Eserin ön yüzünde öğrenciye ait
herhangi bir yazı, bilgi vb. kesinlikle olmayacaktır. Arka yüzüne ise öğrencinin;
– Adı-Soyadı,
– Sınıfı ve Okulu
– İli-İlçesi
eksiksiz bir şekilde yazılacaktır. Bu bilgiler esere zarar vermeyecek bir kalemle
yazılmalıdır.

NOT:
 Yarışma ile ilgili en çok merak edilen sorulara, https://snsg.yesilay.org.tr sitesinde “yarışma
hakkında” bölümünün altında “sıkça sorulan sorular” bölümünden ulaşabilirsiniz.
 Eser seçimin nasıl yapılacağı ile ilgili videoya https://snsg.yesilay.org.tr sitesinden
ulaşabilirsiniz.
İRTİBAT E-POSTA: snsg@yesilay.org.tr
İRTİBAT TELEFONU: 0505 187 22 52/ 0533 380 72 78

1 views

Leave a Comment